Terms and conditions

 

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PRIME CATERING Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által a www.freshbyterra.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető ételszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, illetve szolgáltatások igénybe vétele nélkül a Weboldalt használó személy (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A www.freshbyterra.hu weboldal böngészésével és használatával az Ügyfél tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató Weboldala használatára és a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési és felhasználási feltételeket, adatkezelési szabályokat és azok minden pontjával egyetért.

 

A Szolgáltató adatai:

Cégnév: PRIME CATERING Kft.

Székhely és levelezési cím: 1144 Budapest, Egyenes u. 8.  B/1.

Adószám: 26083184-2-42

Cégjegyzékszám: 26083184-2-42

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

A Szolgáltató elérhetőségei:

Telefonszáma: +36 70 41 41 360

E-mail cím: oc@terracatering.hu

 

II. Műszaki üzemeltető:

Cégünk jelenleg több műszaki üzemeltetővel áll kapcsolatban a szolgáltatás biztosítása érdekében: Shopify International Inc., Simple Pay by OTP, Mailchimp.

 

III. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A Szolgáltató Weboldalán készételt és további termékeket (együttesen a továbbiakban: Termékek) forgalmaz. A megjelenített Termékek megrendelhetők a Webáruházon keresztül, valamint e-mailben és telefonon. Áraink bruttó árak, melyek az áfát tartalmazzák, s Forintban értendőek.

 

IV. Alapvető rendelkezések:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan ételszállítási szolgáltatásra, melyet a www.freshbyterra.hu weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe, valamint az ételszállítási szolgáltatások teljesítésére, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között történik. Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) szabályozza.

Az elektronikus felületen történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Szolgáltató elektronikus felületen elérhető szolgáltatásainak bizonyos részre kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

 A megrendelés leadását követően a szerződés 24 órával a teljesítése előtt írásban következmény nélkül módosítható. Erre az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén, illetve a weblapok erre alkalmas menüpontjában van lehetőség.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 • a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés alapján a Szolgáltató vállalja az ételek és további termékek kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét (díjat) megfizetni. Az ételszállítási díj tartalmazza a kiválasztott étel és csomagolásának díját.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés vonatkozásában Terméknek minősül minden a weboldalon található árucikk.

 

Általános tudnivalók

1. Regisztráció

1.1 A Weboldal Főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az adatlap kitöltése során email cím, név, telefonszám, jelszó, szállítási cím és számlázási cím és kontakt személy megadása kötelező.

 1.2 Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a Szolgáltató által kért adatokat, úgy a regisztráció érvényesen nem jöhet létre. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2. Megrendelés

A Szolgáltató és az Ügyfél között a megrendelés leadását követően ételszállítási szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

2.1 Megrendeléshez a regisztráció nem kötelező. Regisztrációval nem rendelkező Ügyfél is rendelhet a Weboldalon. A megrendelés leadható:

 • a Weboldal rendelési felületén
 • a Szolgáltató kapcsolattartói e-mail címén
 • a Szolgáltató kapcsolattartói telefonján

keresztül.

2.2 A Szolgáltató Weboldalán a rendelhető ételek és termékek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre kerülnek. Ha a vásárlás előtt a termékkel, étellel kapcsolatban az Ügyfélnek kérdése merülne fel, a Szolgáltató készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minőségével, alapvető tulajdonságával, allergén anyagokkal kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz.

2.3 Az ételszállítási díj mindig a kiszállítási cím megadása után kerül felszámolásra, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

Az Ügyfél a kívánt napra vonatkozó rendelését az azt megelőző nap 22:00-ig adhatja le, de a hét többi napjára vonatkozó megrendeléseket éjjel-nappal rögzítheti a rendszerben. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az étel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 2.4 Megrendelés feladására az elektronikus felületen a termék kiválasztása után a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes ételekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába.
A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyiségének, illetve a Kosár tartalmának módosítása, törlése. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt. Következő lépésként az Ügyfél megválaszthatja a kiszállítás kívánt napját és idősávját. A megrendelés véglegesítésének utolsó lépéseként szükséges a személyes adatok megadása, a számlázási és szállítási részletek. Az összegző oldalról a „Vissza” linkre kattintva a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására a „Megrendelés” linkre kattintást követően kerül sor, melyet követően a fizetés módját választhatja ki. A megrendelés elküldésével a Falhasználó elfogadja az Szolgáltató Általános Szerződése Feltételeit és Ételkiszállítási szerződés e megköttetik.

2.5 Az egyes ételek megrendelésén túlmenően a Felhasználónak lehetősége van menü rendelésére is, az aktuális kínálatot a Felhasználó a Szolgáltató honlapján találja meg.

A megrendelés ellenértékének megfizetése történhet előre, a megrendelés leadásával egyidejűleg, vagy a megrendelés átvételének időpontjában.

2.6 Az egyes ételekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak az ételnek a konkrét megjelenését, melyet a Felhasználó kiválasztott vagy kiválasztani kívánt.

 

3. Adatbeviteli hibák javítása

3.1 A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. megrendelés törlése a kosárból a „Kosár ürítése” feliratra kattintva).

 

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Amennyiben a leadott rendelés mennyiségében az átlagostól merőben eltérő tételszám szerepel, a Szolgáltató a lehető leghamarabb felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval annak megerősítéséért. Ezalatt a megrendelés felfüggesztésre kerül és a kiszállításra a Szolgáltató nem kötelezhető.

 4.2 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató internetes oldalán keresztül fizeti meg a megrendelése díját, úgy a fizetés teljesítését követően a Szolgáltató, illetve annak Műszaki Üzemeltetője elektronikus úton (visszaigazoló e -mail) útján visszaigazolja. Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, észlelést követően haladéktalanul, illetve legkésőbb a tárgynapi szállítást 48 órával megelőzve jelentenie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4.3 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre, saját szállítóeszközzel, munkavállalói útján, továbbá alvállalkozó bevonásával teljesíti. Alvállalkozó bevonása esetén a Szolgáltató úgy felel a teljesítés vonatkozásában, mintha azt maga teljesítette volna.

 5.2 Az Ügyfél az ételszállítási díjat előre, avagy az étel átvételével egyidejűleg is megfizetheti.

A Szolgáltató és Felhasználó között létrejött jelen szerződés alapján a Felhasználó köteles a Szolgáltatás előre elfogadott ellenértékének megfizetésére.

 5.3 A Szolgáltató a megrendelt ételek kiszállítását kizárólag hétköznapokon a megadott idősávokban végzi. Hétvégén a Szolgáltató nem szállít ételt, kivéve hétvégi, valamint munkaszüneti napokra eső különleges promóciók keretei.

5.4 A következő fizetési módozatok közül választhat a Felhasználó:

A kiszállítást végző munkavállalónál:

 • Készpénzzel,
 • Bankkártyával, amennyiben ezen igényét a megrendelést megelőző napon este 22:00-ig jelzi,
 • Internetes oldalon keresztül: SimplePay powered by OTP Mobil Kft. alkalmazás felhasználásával, bankkártyával.

5.5 Internetes oldalon bankkártyával történő fizetés menete Szolgáltató részére az SimplePay powered by OTP Mobil Kt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül az SimplePay powered by OTP Mobil Kft. kifizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Az online bankkártyás fizetések a szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. rendszerén keresztül, és általa biztosított biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Szolgáltató weboldalán. A Szolgáltató az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az Ügyfélnek az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13- 19 jegyű szám
 • Lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő hh/éé formátumú szám
 • Érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2 vagy CVC2).

 

6. Rendeléstől való visszalépés joga

6.1 Amennyiben a megrendelt és kifizetett étel megrendeléséről el kíván állni, a kiszállítás napját 72 órával megelőzve teheti meg.

6.2 Lemondás kizárólag írásban történhet e-mailen, interneten keresztül.

6.3 A Szolgáltató az ételszállítási díjat a Felhasználó részére legkésőbb 8 napon belül visszatéríti, a Felhasználó által a díj megfizetése során alkalmazott és választott fizetési módozat alkalmazásával, illetve a Szolgáltató más visszafizetési módozatot is alkalmazhat, a Felhasználó beleegyezésével.

6.4 Amennyiben a Felhasználó a kifizetett és lemondott étel árát egy későbbi rendelés során kívánja felhasználni, úgy azt megteheti, ha ezen igényét jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén jelzi a Szolgáltató felé.

6.5 Amennyiben a Felhasználó határidőben nem mondja le a megrendelést, és a Szolgáltató a terméket leszállítja a megadott címre, azonban a Felhasználó a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy e tényt és Felhasználó adatait a kiszállító futár jogosult rögzíteni. A Szolgáltató a Felhasználó ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni az ételszállítási szerződés további teljesítését.

 

7. Elállás joga

Az ételszállítási szerződés jellegénél fogva a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás, illetve felmondás jogát.

 

8. Szavatosság

8.1 Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.2 A Szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek. Szolgáltató a termék csomagolásán feltünteti a minőség megőrzési időt és fogyaszthatósági időt.

8.3 Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele, hogy a Felhasználó igazolja a termék megfelelő tárolását.

8.4 A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túli fogyasztás esetén a Szolgáltató a termék minőségét nem garantálja, ezért amennyiben azt a Felhasználó elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet.

8.5 Ételeinket hidegen, illetve hűtve szállítjuk. A kiszállítást követően valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért. A termékek összetevőire, allergénekre vonatkozó információ a termékre kattintva érhető el.

 

9. Felelősség

9.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2 A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5 A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6 Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó hazai és nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

9.7 Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

10.Szerzői jogok

10.1 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:

 • bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képanyagok és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2 A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

11.Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • a Felhasználó panasztételi jogát a Szolgáltató kapcsolattartója jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségei bármelyikén gyakorolhatja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Személyesen közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak helyben átadja.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a Szolgáltató kapcsolattartója közvetlen elérhetőségein, hétköznapokon 9:00-16:00 között fogadja.

11.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
  Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület.
  A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségeit elérhetőek az online nyilvántartásban.
 • Bírósági eljárás.
  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

12.Egyéb rendelkezések

12.1 A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

12.2 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közötti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

12.3 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Budapest, 2020.10.01.